AERS 2023

26 – 28 Nisan 2023

Azerbaycan Mimarlık ve İnşaat Üniversitesi, Bakü, AZERBAYCAN


Değerli Meslektaşlarım,


Öncelikle Türkiye’mizi vuran depremde yaralananlara acil şifalar diler, hayatını kaybedenler için en içten taziye dileklerimi sunarım.

Büyük depremler ve bağlantılı etkileri, bu konularda daha fazla araştırma yapma gerekliliğini vurgulamaktadır. İleri depreme dayanıklı yapıların tasarımı, risk değerlendirmeleri ve depreme karşı savunmasızlık çalışmalarının yapılabilmesi için bu olayların daha iyi anlaşılması gerekir.

Bu fikirle yola çıkarak düzenlenen ve Azerbaycan Mimarlık ve İnşaat Üniversitesi’nin ev sahipliğinde 26- 28 Nisan 2023 tarihleri arasında gerçekleşecek olan Uluslararasi İleri Depreme Dayanıklı Yapılar (AERS2023) kongresinde sizleri de aramızda görmekten mutluluk duyarız. Kongre, uluslararası katılımla hayatını deprem mühendisliğine adayan profesörleri bu alanda ileri gelen mühendislerle, deprem araştırma merkezlerinin başkanları ve sektörün önde gelen şirketleriyle bir araya getirecek, depreme dayanıklı yapıların analiz ve tasarımıyla ilgili temel ve uygulamalı araştırmalardaki gelişmelerin tartışılması için benzersiz bir forum sunacaktır.

6 Şubat 2023 depremlerinin kongrede çok önemli bir yeri olduğunu düşündüğümüzden, bu konuda yazılacak makaleleri katılım ücretinden muaf tutuyoruz ve bilimsel komite tarafından seçilen en iyi makalelerin sorumlu yazarlarına teşvikler sunmaktan memnuniyet duyuyoruz.
Bu teşviklerle ilgili daha fazla ayrıntı için sizi web sitemizi ziyaret etmeye davet ediyoruz: https://aers2023.com.

Son makale gönderim tarihi 17 Mart 2023’tür.

Depremin olumsuz etkilerini minimuma indirdiğimiz, deprem sebebiyle yakınlarımızı kaybetmediğimiz, evimizi geride bırakmadığımız yarınlar dileğiyle.

Yürütme ve Bilim Kurulu Adına
Kongre Başkanı: Azer A. Kasımzade
Yapı Mühendisliği Profesörü D. Sc.

http://aers2023.com
support@aers2023.com